Pełnomocnicy Rektora

 1. mgr inż. Witold Cybulski – Pełnomocnik Rektora ds. Danych Osobowych
   
 2. dr hab. Mariusz Jagielski – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim
   
 3. mgr Paweł Pawełczyk – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość
   
 4. prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli w Uniwersytecie Śląskim
   
 5. dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia w Językach Obcych
   
 6. mgr Radosław Aksamit – Pełnomocnik Rektora ds. Mediów Akademickich
   
 7. prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker – Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania Języków Obcych w Uniwersytecie Śląskim
   
 8. mgr inż. Witold Cybulski – Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
   
 9. dr Magdalena Ochwat – Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Współpracy ze Szkołami
   
 10. prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik – Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Kadr
   
 11. prof. dr hab. Jolanta Tambor – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim
   
 12. dr hab. prof. UŚ Michał Kania – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
   
 13. dr hab. Marcin Kostur – Pełnomocnik Rektora ds. Zastosowania Nowoczesnych Komputerowych Metod Kształcenia dla Regionalnych Kadr Innowacyjnej Gospodarki
   
 14. dr hab. Robert Pyka – Pełnomocnik Rektora ds.Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
   

                                                             

(wg danych z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych)


Zmodyfikował: ns, 15.02.2018