Pełnomocnicy Rektora

 1. prof. dr hab. Antoni Barciak – Pełnomocnik Rektora ds. Archiwum Uniwersytetu Śląskiego
   
 2. mgr inż. Witold Cybulski – Pełnomocnik Rektora ds. Danych Osobowych
   
 3. dr hab. Mariusz Jagielski – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim
   
 4. mgr Paweł Pawełczyk – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia na Odległość
   
 5. prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli w Uniwersytecie Śląskim
   
 6. dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia w Językach Obcych
   
 7. mgr Radosław Aksamit – Pełnomocnik Rektora ds. Mediów Akademickich
   
 8. prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker – Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania Języków Obcych w Uniwersytecie Śląskim
   
 9. mgr inż. Witold Cybulski – Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
   
 10. dr Magdalena Ochwat – Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Kontaktu ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi
   
 11. prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik – Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Kadr
   
 12. prof. dr hab. Jolanta Tambor – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim
   
 13. dr hab. prof. UŚ Michał Kania – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
   
 14. dr hab. Marcin Kostur – Pełnomocnik Rektora ds. Zastosowania Nowoczesnych Komputerowych Metod Kształcenia dla Regionalnych Kadr Innowacyjnej Gospodark
   

                                                             

(wg danych z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych)


Zmodyfikował: ns, 24.10.2016