Pisma okólne Rektora

  • w sprawie trybu zamawiania sprzętu komputerowego i części komputerowych w Uniwersytecie Śląskim.
  • w sprawie zmiany prowadzenia rejestrów udzielonych zamówień publicznych.
  • w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za wydanie dokumentów.
  • w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2001/2002.
  • w sprawie zmiany trybu zamawiania wyposażenia i materiałów tj. mebli biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów elektrycznych, oświetleniowych, aparatów telefonicznych i innych artukułów w Uniwersytecie Śląskim.
  • w sprawie trybu zamawiania sprzętu komputerowego i części komputerowych w Uniwersytecie Śląskim.
  • wprowadzające zmianę w piśmie okólnym w sprawie prowadzenia rejestrów udzielonych zamówień publicznych.
  • w sprawie trybu zamawiania wyposażenia i materiałów tj. mebli biurowych, sprzętu gospodarstwa domowego, artykutów elektrycznych, oświetleniowych, aparatów telefonicznych i innych artykułów w Uniwersytecie Śląskim.
  • w sprawie trybu zamawiania sprzętu komputerowego i części komputerowych w Uniwersytecie Śląskim.
  • dotyczące możliwości rozszerzenia badań okresowych o badania mammograficzne dla kobiet i gruczołu krokowego dla mężczyzn.