Pisma okólne Rektora

 • w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców.
 • w sprawie powołania stałej Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego.
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2008/2009.
 • sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2007/2008
 • w sprawie zmiany wysokości opłat pobieranych od studentów za wydanie dokumentów
 • w sprawie ustalenia wzorów kwestionariuszy skróconych do wniosków o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osób nieposiadających tytułu naukowego
 • w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie urlopu zdrowotnego
 • w sprawie wystawiania legitymacji służbowych nauczycielom akademickim
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2006/2007
 • w sprawie powołania stałej Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego
 • w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za wydanie dokumentów
 • w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2005/2006
 • w sprawie zamawiania dostaw oraz zlecania usług i napraw w Uniwersytecie Śląskim poprzez Dział Aparatury i Zaopatrzenia
 • w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2004/2005
 • w sprawie powołania stałej Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego