Pisma okólne Rektora

 • w sprawie zamawiania dostaw oraz zlecania usług i napraw w Uniwersytecie Śląskim poprzez Dział Aparatury i Zaopatrzenia
 • w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2004/2005
 • w sprawie powołania stałej Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego
 • w sprawie zmiany terminów zgłaszania potrzeb w zakresie usług poligraficznych realizowanych w ramach planu wydawniczego Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie trybu zamawiania sprzętu komputerowego i części komputerowych w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie zasad umieszczania w obiektach Uczelni wszelkiego rodzaju plakatów ,ogłoszeń , informacji uniwersyteckich itp., a także materiałów reklamujących bądź organizowania stoisk informujących o działalności osób i instytucji z zewnątrz
 • w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2003/2004
 • w sprawie zmiany terminów zgłaszania potrzeb w zakresie usług poligraficznych realizowanych w ramach planu wydawniczego Redakcji Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie zamawiania dostaw oraz zlecania usług i napraw w Uniwersytecie Śląskim poprzez Dział Aparatury i Zaopatrzenia.
 • w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2002/2003.
 • w sprawie terminów składania wniosków na usługi poligraficzne realizowane w ramach planu wydawniczego Redakcji Wydawnictwa Uniwersytetu
 • w sprawie trybu zamawiania sprzętu komputerowego i części komputerowych w Uniwersytecie Śląskim.
 • w sprawie zmiany prowadzenia rejestrów udzielonych zamówień publicznych.
 • w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za wydanie dokumentów.
 • w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2001/2002.