Pisma okólne Rektora

 • w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji
 • w sprawie stosowania wytycznych dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • zmieniające pismo okólne w sprawie dostosowania procedur wewnętrznych do wymagań wynikających ze standardów kontroli zarządczej
 • w sprawie ustalenia wzorów druków służących do planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych
 • w sprawie harmonogramów postępowania kwalifikacyjnego i miejsca składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2011/2012
 • w sprawie zmiany wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012
 • zmieniające pismo okólne w sprawie dostosowania procedur wewnętrznych do wymagań wynikających ze standardów kontroli zarządczej
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012.
 • w sprawie dostosowania procedur wewnętrznych do wymagań wynikających ze standardów kontroli zarządczej
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2010/2011.
 • w sprawie określenia wzorów umów o dzieło i przeniesienia autorskich praw majątkowych
 • w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za wydanie dokumentów.
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2009/2010.
 • w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców.