Pisma okólne Rektora

 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2017
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim
 • zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Komisji ds. Studiów Doktoranckich
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim.
 • w sprawie powołania Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim.
 • w sprawie powołania Zespołu ds. Dydaktyki Akademickiej
 • w sprawie wprowadzenia wzoru porozumień o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie powołania Komisji ds. Studiów Doktoranckich
 • w sprawie powołania stałej Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego i zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób bez tytułu naukowego profesora
 • w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów
 • zmieniające pismo okólne w sprawie wprowadzenia wzoru porozumienia o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2016/2017
 • w sprawie ustalenia wzoru wniosku studenta o udzielenie urlopu zdrowotnego