Organizacje studenckie i doktoranckie - koła naukowe

Studencie!!!

Chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni, pogłębiać zdobytą wiedzę, współpracować z aktywnymi ludźmi? Chciałbyś sprawdzić się jako organizator, realizator pomysłów?

Jeśli tak to zapraszamy w szeregi uczelnianych organizacji studenckich. Organizacje studenckie, takie jak: koła naukowe, zespoły artystyczne czy sportowe to kuźnie talentów, które umożliwiają osobisty rozwój na polu naukowym i organizacyjnym.

 

Podstawy prawne

Podstawą prawną działania uczelnianych organizacji studenckich jest art. 204 i 205 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz.1365, z późn. zm.)
Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach
naukowych…

Zgodnie z Ustawą koła naukowe oraz inne uczelniane organizacje, które zrzeszają wyłącznie studentów lub studentów oraz nauczycieli akademickich mają prawo do występowania z wnioskami do władz uczelni lub organów samorządu studenckiego w sprawach związanych z uczelnią i dotyczących studentów.
Uczelnia w związku z powyższym ma prawo przyznawać środki finansowe, z których następnie organizacje muszą się rozliczać, składając sprawozdania z działalności.


Ważne!!!

Szczegółowe zasady funkcjonowania organizacji studenckich w Uniwersytecie Śląskim znajdują się w Zarządzeniu nr 69/2013. Zarządzenie określa warunki funkcjonowania, sposoby rejestracji kół oraz obowiązki przedstawicieli i członków kół wobec uczelni. 
 

Zawartość:

Procedura rejestracji, Zasady dofinansowań, Sprawozdania, Przykładowy regulamin, Przykład wypełnionego regulaminu


Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl
Zmodyfikował: ns, 25.07.2013