Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • dr hab. prof. UŚ Radosław Koper - Wydział Prawa i Administracji - przewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Jaskóła - Wydział Filologiczny - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. prof. UŚ ks. Andrzej Pastwa - Wydział Teologiczny - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Tomasz Czakon - Wydział Nauk Społecznych
 • dr hab. Monika Fabiańska - Wydział Nauk o Ziemi
 • dr Barbara Hachuła - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • dr hab. Grażyna Madej - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
 • dr hab. Elżbieta Turska - Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Jan Chrostowski - student, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Łukasz Grabolus – student, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
 • Chrystian Jaworski - student, Wydział Nauk Społecznych
 • Maciej Mrowiec - student, Wydział Prawa i Administracji
 • Filip Pawlak - student, Wydział Radia i Telewizji
 • Olga Popławska - studentka, Wydział Nauk Społecznych
 • Anna Maria Rizzo - studentka, Wydział Filologiczny
 • Paweł Walotek - student, Wydział Nauk o Ziemi

Dostarczył: Marek Piestrzyński
Zmodyfikował: ns, 17.11.2016