Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 

 • prof. dr hab. Radosław Koper (Wydział Prawa i Administracji) – przewodniczący
 • prof. dr hab. Monika Fabiańska (Wydział Nauk Przyrodniczych) – zastępca przewodniczącego
 • dr hab. ks. Andrzej Pastwa (Wydział Teologiczny) – zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Beata Dzianowicz (Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego)
 • dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska, prof. UŚ (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych)
 • dr hab. Miłosz Piotrowiak, prof. UŚ (Wydział Humanistyczny)
 • dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ (Wydział Nauk Społecznych)
 • Maciej Figuła (student Wydziału Prawa i Administracji)
 • Tomasz Janocha (student Wydziału Prawa i Administracji)
 • Magdalena Jarosz (studentka Wydziału Humanistycznego)
 • Michał Kała (student Wydziału Nauk Przyrodniczych)
 • Joanna Trąbka (studentka Wydziału Nauk Społecznych)
 • Ryszard Tyl (student Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych)
 • Zuzanna Wieczorek (studentka Wydziału Prawa i Administracji)

 


Dostarczył: Marek Piestrzyński
Zmodyfikował: dk, 14.09.2022