Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • dr hab. prof. UŚ Radosław Koper - Wydział Prawa i Administracji - przewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Jaskóła - Wydział Filologiczny - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. prof. UŚ ks. Andrzej Pastwa - Wydział Teologiczny - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Tomasz Czakon - Wydział Nauk Społecznych
 • dr hab. Monika Fabiańska - Wydział Nauk o Ziemi
 • dr hab Barbara Hachuła - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • prof. dr hab. Ewa Kurczyńska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
 • dr hab. Elżbieta Turska - Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Teresa Bojdoł - studentka, Wydział Nauk o Ziemi
 • Tomasz Gwóźdź - student, Wydział Prawa i Administracji
 • Jacek Kiera – student, Wydział Nauk Społecznych
 • Piotr Kłos – student, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
 • Miłosz Pilarek -  student, Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
 • Małgorzata Poszwa – studentka, Wydział Prawa i Administracji
 • Izabela Sidur – studentka, Wydział Nauk Społecznych
 • Krzysztof Wiesebach – student, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dostarczył: Marek Piestrzyński
Zmodyfikował: ns, 28.09.2018