Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • dr hab. Radosław Koper, prof. UŚ - Wydział Prawa i Administracji - przewodniczący
 • prof. dr hab. Ewa Jaskóła - Wydział Humanistyczny - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. ks. Andrzej Pastwa, prof. UŚ - Wydział Teologiczny - zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Tomasz Czakon, prof. UŚ - Wydział Humanistyczny
 • dr hab. Monika Fabiańska - Wydział Nauk Przyrodniczych
 • dr hab Barbara Hachuła, prof. UŚ - Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
 • prof. dr hab. Ewa Kurczyńska - Wydział Nauk Przyrodniczych
 • dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ - Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
 • dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ - Wydział Nauk Społecznych
 • Teresa Bojdoł - studentka, Wydział Nauk Przyrodniczych
 • Tomasz Gwóźdź - student, Wydział Prawa i Administracji
 • Jacek Kiera – student, Wydział Nauk Społecznych
 • Piotr Kłos – student, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
 • Miłosz Pilarek -  student, Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
 • Małgorzata Poszwa – studentka, Wydział Prawa i Administracji
 • Izabela Sidur – studentka, Wydział Nauk Społecznych
 • Krzysztof Wiesebach – student, Wydział Nauk Społecznych

Dostarczył: Marek Piestrzyński
Zmodyfikował: ns, dk, 03.01.2020