Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

  • dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska - Wydział Prawa i Administracji - przewodnicząca
  • dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer - Wydział Filologiczny - zastępca przewodniczącego
  • dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - zastępca przewodniczącego
  • dr hab. Adam Bartoszek - Wydział Nauk Społecznych
  • dr hab. Ilona Bednarek - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
  • mgr Katarzyna Stołpiec - doktorant, Wydział Nauk o Ziemi
  • mgr Sylwia Jupa - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji
  • mgr Sylwia Stiler - doktorant, Wydział Nauk Społecznych
  • mgr  Arkadiusz Wojdowski - doktorant, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dostarczył: Marek Piestrzyński
Zmodyfikował: ns, 01.02.2018