Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

  • dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ - Wydział Prawa i Administracji - przewodnicząca
  • dr hab. Maciej Tramer, prof. UŚ - Wydział Humanistyczny - zastępca przewodniczącego
  • dr hab. Zbigniew Wilczek, prof. UŚ - Wydział Nauk Przyrodniczych - zastępca przewodniczącego
  • dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ - Wydział Nauk Społecznych
  • dr hab. Ilona Bednarek, prof. UŚ - Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
  • mgr Mateusz Król - doktorant, Wydział Humanistyczny
  • mgr Dagmara Lukosek - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji
  • mgr Sylwia Stiler-Wyszyńska - doktorantka, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
  • mgr Arkadiusz Wojdowski - doktorant, Wydział Nauk Społecznych

Dostarczył: Marek Piestrzyński
Zmodyfikował: ns, dk, 03.01.2020