Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

  • dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska - Wydział Prawa i Administracji - przewodnicząca
  • dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer - Wydział Filologiczny - zastępca przewodniczącego
  • dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - zastępca przewodniczącego
  • dr hab. Adam Bartoszek - Wydział Nauk Społecznych
  • dr hab. Ilona Bednarek - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
  • mgr Michał Glazer - doktorant, Wydział Nauk o Ziemi
  • mgr Małgorzata Lubelska-Sazanów - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji
  • mgr Maciej Marmola - doktorant, Wydział Nauk Społecznych
  • mgr Jacek Mularski - doktorant, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dostarczył: Marek Piestrzyński
Zmodyfikował: ns, 17.11.2016