Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

  • dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska - Wydział Prawa i Administracji - przewodnicząca
  • dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer - Wydział Filologiczny - zastępca przewodniczącego
  • dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - zastępca przewodniczącego
  • dr hab. Adam Bartoszek - Wydział Nauk Społecznych
  • dr hab. Ilona Bednarek - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
  • mgr Mateusz Król - doktorant, Wydział Filologiczny
  • mgr Dagmara Lukosek - doktorantka, Wydział Prawa i Administracji
  • mgr Sylwia Stiler-Wyszyńska - doktorantka, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
  • mgr  Arkadiusz Wojdowski - doktorant, Wydział Nauk Społecznych

Dostarczył: Marek Piestrzyński
Zmodyfikował: ns, 28.09.2018