Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

  • dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ (Wydział Prawa i Administracji) – przewodnicząca
  • dr hab. inż. Mariusz Boryczka, prof. UŚ (Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych) - zastępca przewodniczącej
  • dr hab. Maciej Tramer, prof. UŚ (Wydział Humanistyczny) - zastępca przewodniczącej
  • dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ (Wydział Nauk Społecznych)
  • dr hab. Zbigniew Wilczek (Wydział Nauk Przyrodniczych)
  • mgr Monika Cukier-Syguła, doktorantka (Wydział Nauk Społecznych)
  • mgr Dominik Gabor, doktorant (Szkoła Doktorska)
  • mgr Judyta Mężyk, doktorantka (Szkoła Doktorska)
  • mgr Patrycja Trzeja, doktorantka (Wydział Prawa i Administracji)

Dostarczył: Marek Piestrzyński
Zmodyfikował: ns, dk, mb, dk, 27.04.2022