Obwieszczenie

z dnia 29-01-2020 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 03.02.2020