Obwieszczenie

z dnia 15-10-2018 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego struktury organizacyjnej jednostek podstawowych oraz pozostałych jednostek prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną, dydaktyczną lub usługową w Uniwersytecie Śląskim.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: ns, 18.10.2018