Obwieszczenie

z dnia 22-01-2018 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia zmian do "Regulaminu wewnętrznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej określającego strukturę organizacyjną".
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 19.02.2018