Obwieszczenie

z dnia 06-06-2017 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia zmian do "Regulaminu wewnętrznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej określającego strukturę organizacyjną".
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 09.06.2017