Obwieszczenie

z dnia 05-01-2017 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego”.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: mb, 11.01.2017