Obwieszczenie

z dnia 03-10-2016 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 142/2016 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 05.10.2016