Obwieszczenie

z dnia 16-10-2015 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego".
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 19.10.2015