Obwieszczenie

z dnia 19-12-2013 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego".
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 20.12.2013