Obwieszczenie

z dnia 15-06-2012 Rektora UŚ w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego”..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 28.02.2013

Wprowadził: dk, 22.06.2012