Obwieszczenia Rektora

  • Obwieszczenie 07.05.2007
    w sprawie ogłoszenia "Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim".
  • Obwieszczenie 29.09.2006
    w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
  • Obwieszczenie 27.06.2006
    w sprawie ogłoszenia "Statutu Uniwersytetu Śląskiego".