Obwieszczenia Rektora

 • Obwieszczenie 10.12.2010
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim”
 • Obwieszczenie 09.12.2010
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 88 Senatu UŚ z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie „Wytycznych dotyczących tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych
 • Obwieszczenie 08.12.2010
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 69 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających
 • Obwieszczenie 24.09.2010
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 • Obwieszczenie 10.09.2010
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim”.
 • Obwieszczenie 09.09.2010
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim”.
 • Obwieszczenie 01.06.2010
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w Uniwersytecie Śląskim”.
 • Obwieszczenie 30.10.2009
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Statutu Uniwersytetu Śląskiego”
 • Obwieszczenie 01.10.2009
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 • Obwieszczenie 28.09.2009
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim”.
 • Obwieszczenie 25.09.2009
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim”.
 • Obwieszczenie 24.09.2009
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Statutu Uniwersytetu Śląskiego”.
 • Obwieszczenie 22.09.2009
  w sprawie ogłoszenia „Regulaminu studiowania w „Uniwersytecie Śląskim Dzieci” ”.
 • Obwieszczenie 23.02.2009
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Statutu Uniwersytetu Śląskiego".
 • Obwieszczenie 05.08.2008
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 26 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.