Obwieszczenia Rektora

 • Obwieszczenie 23.01.2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Obwieszczenie 07.12.2012
  w sprawie ogłoszenia zmian do "Regulaminu wewnętrznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej określającego strukturę organizacyjną"
 • Obwieszczenie 24.10.2012
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach"
 • Obwieszczenie 17.07.2012
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Śląskim”
 • Obwieszczenie 27.06.2012
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim"
 • Obwieszczenie 15.06.2012
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego”.
 • Obwieszczenie 14.05.2012
  w sprawie ogłoszenia "Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach"
 • Obwieszczenie 14.05.2012
  w sprawie ogłoszenia "Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach"
 • Obwieszczenie 10.04.2012
  w sprawie ogłoszenia "Regulaminu wewnętrznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej określającego strukturę organizacyjną"
 • Obwieszczenie 02.03.2012
  w sprawie ogłoszenia "Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim"
 • Obwieszczenie 01.03.2012
  w sprawie ogłoszenia "Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim"
 • Obwieszczenie 24.01.2012
  w sprawie ogłoszenia statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 17.11.2011
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 90 z dnia 24 maja 2011 r. Senatu Uniwersytetu Śląskiego w sprawie przyjęć na I rok studiów prowadzonych w języku polskim cudzoziemców – podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2012/2013.
 • Obwieszczenie 02.09.2011
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim”
 • Obwieszczenie 04.03.2011
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Statutu Uniwersytetu Śląskiego”.