Obwieszczenia Rektora

 • Obwieszczenie 03.10.2016
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego”
 • Obwieszczenie 16.10.2015
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego"
 • Obwieszczenie 07.07.2015
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 20.04.2015
  w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr 417 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na I rok studiów laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w roku akademickim 2015/2016
 • Obwieszczenie 20.04.2015
  w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 429 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie utworzenia specjalności w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • Obwieszczenie 07.01.2015
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 02.09.2014
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego"
 • Obwieszczenie 31.03.2014
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu "Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Śląskim"
 • Obwieszczenie 27.01.2014
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 19.12.2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego"
 • Obwieszczenie 19.12.2013
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 09.12.2013
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu „Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Śląskim”
 • Obwieszczenie 27.09.2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 29.08.2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego"
 • Obwieszczenie 14.05.2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach"