Obwieszczenia Rektora

 • Obwieszczenie 02.11.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 28.10.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 435 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty
 • Obwieszczenie 01.10.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 28.07.2020
  w sprawie sprostowań w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”
 • Obwieszczenie 15.07.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 01.06.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Obwieszczenie 26.05.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu UŚ
 • Obwieszczenie 08.04.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Obwieszczenie 28.02.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 03.02.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 29.01.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 02.12.2019
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 16.10.2019
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • Obwieszczenie 01.10.2019
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 02.01.2019
  w sprawie ogłoszenia Regulaminu Śląskiej Nagrody Naukowej