Obwieszczenia Rektora

 • Obwieszczenie 16.10.2019
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • Obwieszczenie 01.10.2019
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 02.01.2019
  w sprawie ogłoszenia Regulaminu Śląskiej Nagrody Naukowej
 • Obwieszczenie 13.11.2018
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego"
 • Obwieszczenie 15.10.2018
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego struktury organizacyjnej jednostek podstawowych oraz pozostałych jednostek prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną, dydaktyczną lub usługową w Uniwersytecie Śląskim
 • Obwieszczenie 26.04.2018
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 22.01.2018
  w sprawie ogłoszenia zmian do "Regulaminu wewnętrznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej określającego strukturę organizacyjną"
 • Obwieszczenie 27.10.2017
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego"
 • Obwieszczenie 06.06.2017
  w sprawie ogłoszenia zmian do "Regulaminu wewnętrznego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej określającego strukturę organizacyjną"
 • Obwieszczenie 01.06.2017
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 03.04.2017
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego”
 • Obwieszczenie 30.03.2017
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 05.01.2017
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego”
 • Obwieszczenie 14.10.2016
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu "Regulaminu Pracy w Uniwersytecie Śląskim"
 • Obwieszczenie 05.10.2016
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego "Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym logo i logotypu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach"