Obwieszczenia Rektora

 • Obwieszczenie 03.11.2021
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 12.10.2021
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022
 • Obwieszczenie 04.10.2021
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 16.07.2021
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025 obejmującej Program Działań Strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020
 • Obwieszczenie 01.07.2021
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 28.06.2021
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 06.05.2021
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 27.01.2021
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 21.01.2021
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 07.12.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 01.12.2020
  w sprawie sprostowań w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”
 • Obwieszczenie 02.11.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 28.10.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 435 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty
 • Obwieszczenie 01.10.2020
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Obwieszczenie 28.07.2020
  w sprawie sprostowań w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”