Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Badanie promieniowania wtórnego wytworzonego przez wiązki terapeutyczne, generowane przez liniowe akceleratory medyczne, w kontekście optymalizacji ochrony radiologicznej osób pracujących w ośrodkach realizujących teleradioterapię
  16.09.2021 - 09:30

 • System identyfikacji domieszek i dodatków w materiałach opałowych oraz odpadach powstałych w wyniku ich spalania
  15.09.2021 - 13:00

 • Projekt wysokowydajnej energetycznie mieszanki pelletu drzewnego do kotłów małej mocy charakteryzującej się niską emisją zanieczyszczeń
  15.09.2021 - 09:30

 • Ekopedologiczne skutki użytkowania ziemi na obszarze Beskidu Śląskiego
  13.09.2021 - 10:00

 • Efektywność holistycznej metody nauczania emisji głosu
  20.07.2021 - 14:30

 • Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu elektronicznego w kontekście aktywności internetowych botów
  20.07.2021 - 09:30

 • Współczesne trendy i kierunki w rozwoju konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku
  14.07.2021 - 09:30

 • Das Dokumentarische und das Fiktionale im deutschsprachigen Drama nach 1945 (Dokumentaryzm i fikcja w niemieckojęzycznym dramacie po 1945 roku)
  08.07.2021 - 09:00

 • Nowe i rzadkie minerały z paralaw Basenu Hatrurim, Izrael
  06.07.2021 - 09:30

 • Centra usług wspólnych
  05.07.2021 - 09:00

 • Bronisław Knothe (1881-1950). Nauczyciel, społecznik, działacz polityczny
  01.07.2021 - 13:00

 • O pewnych własnościach baz oraz π-baz przestrzeni topologicznych
  29.06.2021 - 09:30

 • Zastosowanie modelowania metodą elementów skończonych do optymalizacji właściwości klamer do osteosyntezy
  28.06.2021 - 10:00

 • Doświadczenie a teologia. Studium przemian i rozwoju scientia fidei Josepha Ratzingera na podstawie Opera omnia
  25.06.2021 - 13:00

 • Kultura organizacyjna instytucji finansowej - pomiędzy rzeczywistością a oczekiwaniami pracowników. Studium socjologiczne.
  22.06.2021 - 13:00

 • Problematyka równości płci w telewizyjnej ofercie programowej polskich nadawców ogólnokrajowych
  22.06.2021 - 09:30

 • Użyteczność techniki MRI w badaniach stwardnienia rozsianego mózgowia
  21.06.2021 - 13:00

 • Zastosowanie detektorów żelowych Fricke gel PVA – GTA oraz filmów dozymetrycznych Gafchromic™ EBT3 Ballcube I do analizy blokowanych ekspozycji promieniowania w technice Gamma Knife®
  21.06.2021 - 09:30

 • Bezpieczeństwo imprez masowych. Studium administracyjno-prawne
  14.06.2021 - 16:00

 • Filozofia obiektywizmu Ayn Rand jako etyka racjonalnego egoizmu
  14.06.2021 - 13:00