Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Postpamięć w dyskursie czytelniczym drugiego i trzeciego pokolenia
  10.01.2022 - 09:30

 • Udział osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym
  20.12.2021 - 09:00

 • Programy samodoskonalenia wydane na ziemiach polskich w latach 1864-1914
  17.12.2021 - 13:30

 • Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu
  17.12.2021 - 09:00

 • Rola wybranych sądów międzynarodowych w ochronie środowiska
  14.12.2021 - 13:00

 • Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację inteligentną – studium przypadku
  14.12.2021 - 09:30

 • Anomalous transport in nonequilibrium systems: from negative mobility to particle separation
  13.12.2021 - 12:45

 • Osoba niepełnosprawna w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Standardy procesowe
  09.12.2021 - 09:00

 • Działalność socjalna w warunkach politycznych lat 1945-1989 – skala lokalna na przykładzie Kopalni „Knurów”
  07.12.2021 - 13:00

 • Origo gentis Romanae. Starożytna narracja historyczno-mityczna o początkach narodu rzymskiego
  07.12.2021 - 09:30

 • Obrona praw mniejszości religijnych. Przykład Open Doors Polska
  03.12.2021 - 09:00

 • Profilowanie w Internecie w celu przeciwdziałania terroryzmowi. Studium z zakresu prawa europejskiego.
  01.12.2021 - 13:30

 • Czasopisma ewangelickie w Polsce po 1989 roku
  01.12.2021 - 09:30

 • Kampanie społeczne łamiące tabu w świetle teorii wpływu i perswazji. Studium socjologiczno-semiologiczne
  30.11.2021 - 13:00

 • Powództwo ekscydencyjne w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.
  29.11.2021 - 09:00

 • Wpływ treningu akceptacji i zaangażowania na poziom zasobów psychologicznych w kontekście jakości życia rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  25.11.2021 - 12:00

 • Modele otoczeniowe i topologiczne dla klasycznych i intuicjonistycznych logik modalnych
  24.11.2021 - 14:00

 • Budowa i rozwój zęba jajowego gadów łuskonośnych
  23.11.2021 - 10:45

 • Sens Krzyża Chrystusa w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Uniwersalne znaczenie – współczesny kontekst
  17.11.2021 - 13:00

 • Ugrupowania narodowe w państwach Grupy Wyszehradzkiej
  16.11.2021 - 13:00