Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Dodatki do paliw na bazie produktów acetalizacji polialkoholi na nanokatalitycznym Re domieszkowanym Os, Mo, Ru i Ir
  01.06.2022 - 11:00

 • Rola plazmodesm w regulacji różnicowania komórek na przykładzie Arabidopsis
  01.06.2022 - 09:00

 • Tajemne życie przedmiotów. Topografia pokoju dziecięcego w kinie fantastycznym lat osiemdziesiątych
  31.05.2022 - 12:00

 • Zaawansowane podejścia obrazowania i charakteryzacji złożonych próbek wykorzystujące zalety wybranych metod spektroskopowych, chromatograficznych i chemometrycznych
  31.05.2022 - 10:00

 • Morfologia i ewolucyjne modyfikacje czułkowych sensilli u pluskwiaków wodnych (Insecta: Heteroptera: Nepomorpha)
  26.05.2022 - 12:00

 • Pozycja prawna kobiet w prawie małżeńskim Pakistanu w świetle międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka
  25.05.2022 - 13:00

 • Sakrament Eucharystii a sakrament święceń. Loci communes i ich teologiczno-egzystencjalne konsekwencje w ujęciu J. Ratzingera/Benedykta XVI
  23.05.2022 - 12:00

 • Internetowe narzędzia w nauczaniu języka polskiego jako obcego – analiza przydatności
  09.05.2022 - 12:00

 • Polski kryminał historyczny
  06.05.2022 - 15:00

 • Status prawny Inspektora Ochrony Danych jako audytora w ujęciu administracyjno-prawnym
  06.05.2022 - 09:30

 • Wpływ wielkości krystalitów na właściwości fizykochemiczne związków o strukturze spinelowej
  26.04.2022 - 13:00

 • Szkła wykazujące emisję światła białego
  26.04.2022 - 09:45

 • Społeczne uwarunkowania rozwoju polskiego państwowego przemysłu zbrojeniowego – studium socjologiczne
  12.04.2022 - 13:00

 • Badania wybranych właściwości polimerów z pierścieniami imidowymi modyfikowanych azochromoforami
  12.04.2022 - 10:00

 • Wizerunek Elżbiety z Branickich Sapieżyny w piśmiennictwie polskim XVIII i XIX wieku. Publiczne i prywatne odsłony życia
  08.04.2022 - 09:30

 • Jan (Janusz) II Dobry (1456/1460 - 27 III 1532 r.). Ostatni Piast opolski
  07.04.2022 - 11:00

 • Mikrospektroskopowe badania fluorescencyjne tkanki łącznej i jej patologii
  04.04.2022 - 10:00

 • Soteriologiczne znaczenie posłuszeństwa w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
  29.03.2022 - 13:00

 • Impact of the High Electric Field on the Crystallisation Behavior of a Molecular Liquid, Vinyl Ethylene Carbonate
  28.03.2022 - 13:30

 • Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych dawnych wyrobisk po wydobyciu rud kruszcowych jako lokalnych centrów różnorodności florystycznej na tle uwarunkowań siedliskowych
  28.03.2022 - 09:30