Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Status prawny kobiet żołnierzy w standardach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w wybranych państwach członkowskich
  08.06.2020 - 10:00

 • Skuteczność wybranych metod aktywizujących w doskonaleniu mowy i osiąganiu gotowości do nauki czytania dzieci sześcioletnich
  27.05.2020 - 11:00

 • Przekład w trójkącie językowym (na przykładzie tłumaczenia "Herztier" Herty Muller na języki czeski i polski)
  25.05.2020 - 13:00

 • Społeczne światy i ich legitymizacje. Symbolika w dziełach Dantego Alighieri
  19.05.2020 - 12:00

 • Model postaw sędziowskich i jego implikacje filozoficznoprawne
  14.05.2020 - 10:00

 • Definiowanie potoczne. Ujęcie pragmalingwistyczne
  18.02.2020 - 12:00

 • Dzieło artystyczne – seria dokumentalna Przedszkolandia i teoretyczna rozprawa doktorska pt. „Specyfika pracy z dziećmi na planie filmu dokumentalnego na przykładzie serii dokumentalnej Przedszkolandia”
  11.02.2020 - 12:00

 • Szkolnictwo podstawowe w Katowickim Okręgu Szkolnym w latach 1945-1973
  11.02.2020 - 11:00

 • Postrzeganie Kirgizów i kirgiskiego świata. Na podstawie nazw kirgiskich realiów i relacji z podróży
  31.01.2020 - 15:30

 • Oddziaływanie telewizyjnej reklamy politycznej na zmianę postrzegania wizerunku kandydatów w wyborach prezydenckich w 2015 roku w Polsce
  30.01.2020 - 12:00

 • Reklama społeczna w dobie konsumpcjonizmu. Perspektywa pragmalingwistyczna
  28.01.2020 - 13:00

 • Socjologia wojny. Życie codzienne żołnierzy w specyficznym środowisku pola walki.
  14.01.2020 - 12:00

 • Linguistic indeterminacy in the law. Sematic-pragmatic analysis of legal definitions of selected offences in the criminal law of England and Wales
  10.01.2020 - 12:00

 • Działania profilaktyczne prowadzone przez Policję śląską w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży szkolnej na przykładzie wybranych powiatów przygranicznych - studium porównawcze
  27.11.2019 - 13:00

 • Problematyka komunikowania ze społecznością lokalną w ramach programów rewitalizacyjnych w województwie śląskim
  31.10.2019 (All day)

 • Duszpasterstwo parafialne w dekanacie będzińskim w latach 1867-1914
  10.10.2019 - 12:00

 • Kobiecy personel nadzorczy (SS Aufseherinnen) w KL Auschwitz
  08.10.2019 - 12:00

 • Terapia taktykalna jako metoda stymulacji indywidualnego funkcjonowania dziecka z autyzmem

 • Terapia taktykalna jako metoda stymulacji indywidualnego funkcjonowania dziecka z autyzmem

 • „Niepodobny do niczego” arcypoemat w cieniu „Cheruba skrywającego”. Anhelli Juliusza Słowackiego w świetle teorii Harolda Blooma