Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Metody aktywizujące i warsztat plastyczny jako stymulacja twórczości plastycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym

 • Pukam do drzwi kamienia...Teatr egzystencjalny w doświadczeniach biograficznych - konteksty pedagogiczno-andragogiczne

 • Critical Discourse Analysis and Identity Construction in the U.S. Magazine "Good Housekeeping" from the 1920s to the 1940s

 • Zadania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

 • Corpus assisted analysis of the language of tourism in Albanian English

 • Morfologia i ewolucyjne modyfikacje czułkowych sensilli u pluskwiaków wodnych (Insecta: Heteroptera: Nepomorpha)

 • Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. w latach 1934-1939

 • Mobilność jako element usieciowionej technocodzienności w XXI wieku. Perspektywa kulturowa

 • Rozwiązania techniczne struktur materiałów odzieżowych z apreturą biobójczą

 • Komuniści a kobiety. Obraz kobiety w świetle wybranych czasopism społeczno-kulturalnych w latach 1956-1970.

 • Zranione słowa. Agoniczne i dyskryminacyjne aspekty dyskursu metaliterackiego