Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

  • Zadania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

  • Corpus assisted analysis of the language of tourism in Albanian English

  • Morfologia i ewolucyjne modyfikacje czułkowych sensilli u pluskwiaków wodnych (Insecta: Heteroptera: Nepomorpha)

  • Współczesna polszczyzna wobec kultury konsumpcjonizmu

  • Die Figur des Kranken in ausgewählten Prosatexten des Expressionismus

  • Mobilność jako element usieciowionej technocodzienności w XXI wieku. Perspektywa kulturowa

  • Rozwiązania techniczne struktur materiałów odzieżowych z apreturą biobójczą

  • Komuniści a kobiety. Obraz kobiety w świetle wybranych czasopism społeczno-kulturalnych w latach 1956-1970.

  • Zranione słowa. Agoniczne i dyskryminacyjne aspekty dyskursu metaliterackiego

  • Dwory i otoczenie Piastów świdnicko-jaworskich (1278-1368)