Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Efektywność działań diagnostycznych, leczniczo-terapeutycznych i profilaktycznych w zakresie opieki zdrowotnej nad skazanymi Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju
  30.04.2021 - 13:00

 • Psychoeducational Role of Coaching in developing Emotional Intelligence and Well-Being
  29.04.2021 - 13:00

 • Zadania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
  26.04.2021 - 13:30

 • Recepcja dekretu o ekumenizmie "Unitatis redintegratio" w diecezji bielsko-żywieckiej w latach 1992-2013
  26.04.2021 - 10:00

 • Zgrupowania makrobezkręgowców bentosowych w zbiornikach antropogenicznych o różnym stopniu zasolenia wód w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
  21.04.2021 - 13:00

 • Akty planowania w polskim prawie energetycznym
  20.04.2021 - 12:30

 • Działalność filantropijna w Polsce – zagadnienia administracyjnoprawne
  20.04.2021 (All day)

 • Analiza wybranych parametrów balistycznych broni pneumatycznej – aspekty kryminalistyczne
  19.04.2021 - 09:30

 • Organizacja i funkcjonowanie męskich zespołów komórek płciowych podczas spermatogenezy pijawek lekarskich z rodzaju Hirudo (Annelida, Clitellata)
  14.04.2021 - 10:00

 • Separatyzm na obszarze poradzieckim w latach 1992-2019
  12.04.2021 - 14:00

 • Stany nadzwyczajne we współczesnym konstytucjonalizmie niemieckim
  12.04.2021 - 09:30

 • Evitando lo inevitable La imagen lingüística de las emociones en los guiones audiodescriptivos españoles e ingleses
  09.04.2021 - 11:30

 • El lugar de la metafora en el lenguaje jurídico español
  09.04.2021 - 09:30

 • Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży w środowiskach defaworyzowanych społecznie
  01.04.2021 - 13:00

 • Przestrzenie konfesji. Geograficzno-luterańska identyfikacja prozy Jerzego Pilcha
  31.03.2021 - 13:00

 • Duszpasterstwo parafialne w dekanacie oświęcimskim w latach 1843–1918
  29.03.2021 - 13:00

 • Biuletyn Informacji Publicznej a ochrona danych osobowych
  29.03.2021 - 09:30

 • Rozwój zarodkowy narządu lemieszowo-nosowego i struktur towarzyszących u różnych gatunków gadów łuskonośnych (Squamata).
  24.03.2021 - 09:30

 • Teologia modlitwy chrześcijańskiej w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
  19.03.2021 - 13:00

 • Teologicznoliteracka hermeneutyka Krzyża w pismach księdza Janusza Stanisława Pasierba
  17.03.2021 - 13:00