Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Konflikt jako czynnik różnicujący kapitał społeczny w byłych republikach Jugosławii
  21.09.2022 - 09:00

 • Struktura i ewolucja kariotypu w rodzaju Crepis
  20.09.2022 - 13:00

 • Spotkania międzykulturowe w podróżopisarstwie Józefa Siemiradzkiego
  20.09.2022 - 12:00

 • Porównawcza analiza molekularna Brachypodium distachyon w celu poznania mechanizmów adaptacji do warunków środowiska
  20.09.2022 - 09:30

 • Rola śródlądowej drogi wodnej Odra-Kanał Gliwicki w dyspersji obcych w faunie Polski gatunków makrobezkręgowców bentosowych w zlewni rzeki Kłodnicy
  19.09.2022 - 10:00

 • Rekonstrukcja kategorii bliskości w polskim systemie prawnym
  07.09.2022 - 09:00

 • Ograniczenia reklamy suplementów diety. Aspekty prawne
  06.09.2022 - 13:00

 • Wizerunek zawodu lekarza w prasie z uwzględnieniem przemian w systemie ochrony zdrowia w latach 1991-2017. Na przykładzie „Gazety Wyborczej””
  12.07.2022 - 11:00

 • Die Figur des Kranken in ausgewählten Prosatexten des Expressionismus
  11.07.2022 - 10:00

 • Współczesna polszczyzna wobec kultury konsumpcjonizmu
  07.07.2022 - 11:00

 • Samorządowe elity polityczne miast na prawach powiatu w województwie śląskim po wyborach 2018 roku
  06.07.2022 - 12:00

 • Badanie wpływu ciężkiej wody na reakcje samorzutnej peptyzacji wybranych α–aminokwasów o znaczeniu biologicznym
  05.07.2022 - 10:00

 • Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej w Cieszynie - działalność wydawnicza i oświatowa (1881-1905)
  30.06.2022 - 10:00

 • Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy
  28.06.2022 - 13:00

 • Publicznoprawne instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego
  27.06.2022 - 13:00

 • Literatura polska po roku 1989 wobec nowych doświadczeń społecznych
  23.06.2022 - 14:00

 • Kryzys migracyjny i jego konteksty w wybranych polskich tygodnikach opinii w latach 2015-2018
  23.06.2022 - 12:00

 • Polityka estetyki. Literatura jako narzędzie zmiany społecznej w praktyce twórczej Brunona Jasieńskiego
  23.06.2022 - 11:00

 • Badanie składu jakościowego oraz oznaczanie właściwości chemicznych i biologicznych wybranych surowców roślinnych stosowanych w kosmetyce i farmakoterapii
  21.06.2022 - 14:00

 • The sum of losses: images of man in the novels of Graham Swift. A psychoanalytic approach
  21.06.2022 - 11:00