Publiczne obrony prac doktorskich

 • Foto-grafia w poezji polskiej po 1989 roku
  04.09.2020 - 12:00

 • Sensing mechanism in semiconducting hybrid structures for DMMP detection
  16.07.2020 - 10:00

 • Wpływ bioaugmentacji osadu czynnego wyselekcjonowanymi szczepami bakterii oraz ich konsorcjum na efektywność procesu oczyszczania zafenolowanych odcieków ze stawu Kalina
  14.07.2020 - 10:00

 • Pasyjne zbiory w polskich edycjach z XVII i XVIII wieku. Snopki mirry – zegary – koronki
  08.07.2020 - 10:00

 • Charakterystyki pracy, kontekst interakcyjny i polityka organizacji a satysfakcja z pracy i wydajność pracowników. Rola sprawiedliwości organizacyjnej
  07.07.2020 - 13:30

 • Ironia i wartości
  07.07.2020 - 11:00

 • Wartościowanie alternatywnych form rodziny we współczesnej polszczyźnie
  06.07.2020 - 13:00

 • Człowiek jako cząstka absolutu
  03.07.2020 - 11:00

 • "Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu 1919–1921"
  29.06.2020 - 14:00

 • Praca prekarna w świadomości i doświadczeniu młodzieży studiującej z perspektywy kapitału społeczno-kulturowego. Studium porównawcze młodego pokolenia Polaków, Czechów i Słowaków z wybranych ośrodków akademickich.
  29.06.2020 - 11:30

 • Względne podstawy odwoławcze w polskim procesie karnym
  26.06.2020 - 13:00

 • Oszustwo klasyczne i tzw. oszustwo gospodarcze w polskim prawie karnym
  26.06.2020 - 09:00

 • Samorząd terytorialny Chorzowa w latach 1990-2002
  25.06.2020 - 10:00

 • Odpowiedzialność za użycie autonomicznych systemów uzbrojenia w międzynarodowym prawie humanitarnym
  23.06.2020 - 09:00

 • Skuteczność i wykonalność angielskich orzeczeń zabezpieczających w sprawach cywilnych i handlowych
  22.06.2020 - 11:00

 • Karbonylowe kompleksy renu(I) z ligandami triiminowymi w aspekcie badań strukturalnych i luminescencyjnych
  19.06.2020 - 12:00

 • Musa illa rustica. Rośliny w sielankach Wergiliusza
  19.06.2020 - 09:00

 • (Re)konstruując centrum miasta. Nowe przestrzenie publiczne Katowic w oczach użytkowników.
  17.06.2020 - 10:00

 • Pojęcie przedsiębiorstwa w polskim prawie podatkowym. Majątek i restrukturyzacje
  16.06.2020 (All day)

 • „Być może robimy to dobrze”: Blogi rodzicielskie na temat wychowania wielojęzycznego. Badanie eksploracyjne.
  15.06.2020 - 13:00