Publiczne obrony prac doktorskich

 • (Re)konstruując centrum miasta. Nowe przestrzenie publiczne Katowic w oczach użytkowników.
  26.03.2020 - 11:00

 • Społeczne światy i ich legitymizacje. Symbolika w dziełach Dantego Alighieri
  24.03.2020 - 12:00

 • Skuteczność wybranych metod aktywizujących w doskonaleniu mowy i osiąganiu gotowości do nauki czytania dzieci sześcioletnich
  24.03.2020 - 11:00

 • Definiowanie potoczne. Ujęcie pragmalingwistyczne
  18.02.2020 - 12:00

 • Dzieło artystyczne – seria dokumentalna Przedszkolandia i teoretyczna rozprawa doktorska pt. „Specyfika pracy z dziećmi na planie filmu dokumentalnego na przykładzie serii dokumentalnej Przedszkolandia”
  11.02.2020 - 12:00

 • Szkolnictwo podstawowe w Katowickim Okręgu Szkolnym w latach 1945-1973
  11.02.2020 - 11:00

 • Postrzeganie Kirgizów i kirgiskiego świata. Na podstawie nazw kirgiskich realiów i relacji z podróży
  31.01.2020 - 15:30

 • Oddziaływanie telewizyjnej reklamy politycznej na zmianę postrzegania wizerunku kandydatów w wyborach prezydenckich w 2015 roku w Polsce
  30.01.2020 - 12:00

 • Reklama społeczna w dobie konsumpcjonizmu. Perspektywa pragmalingwistyczna
  28.01.2020 - 13:00

 • Socjologia wojny. Życie codzienne żołnierzy w specyficznym środowisku pola walki.
  14.01.2020 - 12:00