mgr Agnieszka Nowińska

Promotor: dr hab. Jolanta Brożek, prof. UŚ 

Recenzenci:

Dr hab. Roma Durak, prof. UR 

Dr hab. inż. Marcin Rapacz prof. UWr 

temat rozprawy: 
Morfologia i ewolucyjne modyfikacje czułkowych sensilli u pluskwiaków wodnych (Insecta: Heteroptera: Nepomorpha)