mgr Zuzanna Sielska

Promotor: dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ
Termin: 21 września 2022, godz. 9.00
Miejsce: Instytut Nauk Politycznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach, sala nr 142
Wydział Nauk Społecznych

 

temat rozprawy: 
Konflikt jako czynnik różnicujący kapitał społeczny w byłych republikach Jugosławii