mgr Zoia Barsova

Promotor: dr hab. Izabela Jendrzejewska, prof. UŚ
Promotor pomocniczy: dr inż. Ewa Pietrasik

Obrona doktorska odbędzie się na platformie: https://youtu.be/mDPgInG4TPc

temat rozprawy: 
Właściwości fizykochemiczne spinelu ZnCr2Se4 domieszkowanego wybranymi pierwiastkami d - i f - elektronowymi