mgr Weronika Dragan

Promotor: dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ.
https://youtu.be/Q7nZYw8VqFk

temat rozprawy: 
Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych kolejowych ośrodków granicznych Polski
streszczenie albo opis: