mgr Tomasz Zawadzki

Promotor: dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. UŚ
Termin obrony:  14.06.2022, godz. 12.00, sala 141, Instytut Historii Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

temat rozprawy: 
Dwory i otoczenie Piastów świdnicko-jaworskich (1278-1368)
rozprawa doktorska: 
recenzja 1: 
recenzja 2: