mgr Tomasz Klemens

Promotor: prof. dr hab. Barbara Machura
Promotor pomocniczy: dr Anna Świtlicka

Obrona doktorska odbędzie się na platformie https://youtu.be/tZkrAFMg1Bw

temat rozprawy: 
Karbonylowe kompleksy renu(I) z ligandami triiminowymi w aspekcie badań strukturalnych i luminescencyjnych