mgr Sandra Senkała

Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Polański

Obrona doktorska odbędzie się na platformie https://youtu.be/enkpVOxs1c0

temat rozprawy: 
Projektowanie i synteza fenyloetynylofenylo-azometyn o potencjalnych zastosowaniach w analityce oraz farmacji