mgr Remigiusz Lis

promotor: prof. dr hab. Wiesław Babik
https://youtu.be/rh6gTHq1aT8

temat rozprawy: 
Model regionalnej biblioteki cyfrowej na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
streszczenie albo opis: