mgr Rafał Kubik

Promotor: Prof. dr hab. Leszek Marynowski
Link do transmisji: https://youtu.be/bKnGib8hhss

temat rozprawy: 
Opracowanie sposobów detekcji paleopożarów na podstawie sprzężenia metod petrograficznych i geochemicznych
streszczenie albo opis: