mgr Przemysław Pieniążek

promotor: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź

link YouTube: https://youtu.be/9AEzXjdKijQ

temat rozprawy: 
Estetyka pamięci. Mikrohistorie w powieściach graficznych
streszczenie albo opis: