mgr Piotr Czakon

Promotor: prof. dr hab. Urszula Swadźba
Promotor pomocniczy: dr Rafał Cekiera

temat rozprawy: 
Praca prekarna w świadomości i doświadczeniu młodzieży studiującej z perspektywy kapitału społeczno-kulturowego. Studium porównawcze młodego pokolenia Polaków, Czechów i Słowaków z wybranych ośrodków akademickich.
streszczenie albo opis: