mgr Paweł Żuradzki

Promotor: dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ

Obrona: https://youtu.be/rREVBiBBcr8

temat rozprawy: 
Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych jako instrument prawnej ochrony kompetencji jednostek samorządu terytorialnego
streszczenie albo opis: