mgr Paweł Pistelok

Promotor: dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Ponikowska

temat rozprawy: 
(Re)konstruując centrum miasta. Nowe przestrzenie publiczne Katowic w oczach użytkowników.
streszczenie albo opis: