mgr Paweł Meus

promotor: dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ
https://youtu.be/WPyxIRyNlGU

temat rozprawy: 
Zwischen Schlesien und Berlin. Die narrative Gestaltung der Welt im Werk Alfred Heins (Pomiędzy Śląskiem a Berlinem. Narracyjne kształtowanie świata w twórczości Alfreda Heina)
streszczenie albo opis: