mgr Paweł Jureczek

promotor: prof. dr hab. Andrzej Łyda

Obrona odbędzie się 7.06.2022 r. o godz. 11.00 na Wydziale Humanistycznym, w auli im. Kazimierza Polańskiego, ul. Grota Roweckiego 5  w Sosnowcu

temat rozprawy: 
Literary Translation Quality Assessment: An Approach Based on Roland Barthes’ Five Literary Codes / Ocena jakości przekładu literackiego: podejście oparte na pięciu literackich kodach Rolanda Barthes’a
streszczenie albo opis: