mgr Paulina Dybał

Promotor: dr hab. Andrzej Bąk, prof. UŚ

Obrona: https://zoom.us/j/91680964258?pwd=VDFWOHBUNnM5ZExoelV5Y0xDOWdudz09

temat rozprawy: 
Biodegradacja mieszaniny lotnych związków organicznych (LZO) w kompaktowym bioreaktorze trójfazowym (KBT) oraz wstępne badania korozji materiałowej w środowisku reakcji