mgr Patryk Filipowicz

Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Kunce
https://youtu.be/IKCA3ASmJaA

temat rozprawy: 
Doświadczanie Górnego Śląska w twórczości artystów bluesowych
streszczenie albo opis: