mgr Norbert Slenzok

Promotor: dr hab. Jacek Surzyn
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Słupik

Zawiadomienie o obronie

temat rozprawy: 
A priori wolności, a priori porządku. Filozofia społeczno-polityczna Hansa-Hermanna Hoppego a spory o podstawy libertarianizmu