mgr Natalia Rudakiewicz

Promotor:  prof. dr hab. Marek Barański
promotor pomocniczy: dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ

Zawiadomienie o obronie

temat rozprawy: 
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania procesu demokratyzacji Ukrainy w latach 1991-2016
streszczenie albo opis: